Gminy (Samorządy) oraz Firmy Zarządzające

Skuteczne oraz dostępne rozwiązanie dla miast i spółek zarządzających jakiejkolwiek wielkośći z pełnym zestawem funkcjonalnośći dla interakcji z mieszkańcami

ESCO oraz Firmy Sieciowe

Potężna platforma techniczna dla organizacji działalnośći przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO), firm sieciowych, centrów handlowych i biurowych oraz innych przedsiębiorstw prywatnych

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Nowoczesne zintegrowane rozwiązanie dla zbierania, analizy i interakcji danych przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jakiejkolwiek wielkośći

Funkcjonalność Systemy

Platforma uMuni jest wysoko zintegrowanym rozwiązaniem, które pomaga zautomatyzować działalność gospodarczą. Szeroka funkcjonalność pozwala implementować system dla małych, średnich oraz wielkich klientów. Giętka architektura systemu poradzi sobie bądź z jednym lub z tysiącami budynków.

Gospodarowanie energią

Przystępne narzędzie do gospodarowania energią w przedsiębiorstwie, opiera się na zintegrowanej analizie temperatury

Paszportyzacja budynku

Szczegółowy opis budynku, dokumentacji technicznej oraz sieci inżynieryjnych

Zarządzanie Własnością

Kontrola obiektów własności, wynajmu oraz innych praw majątkowych instytucji

Działalność i modernizacja

Monitorowanie działalnośći i wszystkich wdrożeń z opisem szczegółów i ludzi odpowiedzialnych

Gabinet klienta

Możliwość współdziałania z klientami dzięki szerokiej funkcjonalności systemu

Paszportyzacja urządzeń

Kompletny rejestr wyposażenia ze szczegółami dotyczącymi użytkowania, specyfikacją techniczną oraz historią użytku dla analizy efektywności

Dyspozytornia

Pełna funkcjonalność dla przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz szeregowania połączeń

ISO 50001 Projekty

Śledzenie i kontrola projektów wykonanych zgodnie ze standardem zarządzania energią ISO 50001

Faktury

Generowanie i analiza faktur z możliwością wyboru pomiędzy różnych jednostek i sytuacji

Komunikacja

Szeroki zakres narzędzia dla komunikacji za pośrednictwem systemu, poczty elektronicznej i SMS

Dostępna Analityka

Analiza na poziomie miasta
 • Analiza portfolio, który pokazuje całkowite zużycie całej organizacji
 • Analiza strat dla przedsiębiorstw komunalnych
 • Ocena skuteczności działań dla poszczególnych lub wszystkich obiektów w celu określenia najbardziej skutecznych
Analiza na poziomie grupy budynków
 • Anomalie spożycia w grupie budynków, które są podobne i mają podobne wzorce spożycia
 • Analiza skupień w celu identyfikacji, parametryzacji i oceny dużych grup budynków
 • Zmiany zachowania poprzez podejścia aby zapewnić dostarczenie najbardziej odpowiedniej informacji, która wpływa na decyzję
Analiza na poziomie jednego budynku
 • Zużycie właściwe dla analizy historycznej oraz konwersja do tych samych jednostek miary wszystkich środków zużytych
 • Analiza regresyjna w oparciu na korelację spożycia i temperatury, otrzymywanych z serwisów zewnętrznych
 • Dezagregacja (rozgrupowanie) dla szybkiego wyznaczenia urządzeń przemysłowych, wykorzystywanych w budynku (oświetlenie, klimatyzacja, lodówki itd.)
 • Prognoza spożywania dla planowania wydatków w zależności od cech każdego budynku
 • Spożywanie anomalne w budynku według odczytów liczników
0
Budynków
0
Wpisów
0
liczników
0
Lat danych

Architektura Systemy

uMuni integruje się z szerokim zakresem urządzeń i innych systemów. Giętki system mapowania danych pozwala opisywać i symulować skuteczne scenariusze interakcji.

 • Integracja z АСКОЕ oraz АСТОЕ
 • Zbieranie danych za pośrednictwem aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych
 • Odbieranie strumieni danych poprzez FTP i e-mail
 • Data scraping ze stron internetowych innych przedsiębiorstw komunalnych
 • Integracja na poziomie bazy danych (bezpośrednia ekstrakcja)
 • Pobieranie danych poprzez REST API
 • Zbieranie danych z liczników
 • Interakcja z urządzeniami dotykowymi na poziomie TCP/IP

Klienci

Na liście klientów uMuni są gminy, administracje regionalne, resorty i urzędy centralne, sieci handlowe, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki zarządzające, przedsiębiorstwa komunalne, rynki, firmy, banki i zakłady produkcyjne

Oszczędność roczna w wysokości 30 000 000 hryvien!

Lwowski Urząd Miasta zaoszczędził 30 mln hrywien w roku 2015 dzięki wdrożeniu systemu zarządzania energią uMuni dla 500 budynków użyteczności publicznej

Ceny

System jest dostępny w kilku opcjach dostarczania. Opcją podstawową jest stosowanie w trybie Software-as-a-Service, kiedy klienci używają rozszerzonej wersji systemu w Internecie bez bez konieczności posiadania własnego serwera. Jest również możliwy tryb on-premises, kiedy kopia systemu jest stosowana na serwerze klienta.

Digital Enterprise

firmy sieciowe, firmy zarządzające, wspólnoty mieszkaniowe

50UAH/month
 • Cała funkcjonalność tego systemu
 • 5 liczników domowych
 • 25 mieszkań w bloku
 • 10 UAH za dodatkowy licznik
 • 20 UAH za dodatkowy licznik (automatyczne zbieranie danych)
 • 2 UAH za dodatkowe mieszkanie w bloku

Smart Utility

ESCO, przedsiębiorstwa komunalne

20/10/2UAH/month
 • Cała funkcjonalność tego systemu
 • Analiza strat w sieci i na firmie
 • Integracja z systemami przemysłowymi
 • 10 UAH za licznik
 • 20 UAH za licznik (automatyczne zbieranie danych)
 • 2 UAH za lokatora lub klienta

Smart City

samorządy, władze centralne

Zadzwoń
 • Cała funkcjonalność tego systemu
 • Otwarte dane i szerokie współdziałanie z obywatelami
 • Migracje danych ze starych systemów
 • Pomoc w opracowaniu strategii modernizacji
 • Elastyczność cenowa

Efekt

Aż do 15% ekonomii usług komunalnych

Masz pytania?

Zadzwoń: +380 (96) 466-92-23

NAPISZ DO NAS!